WLD Icon Tig Torch Range
USA Terminations
 • Technical Data
 • WP 9
 • WP 17
 • WP 26
 • WP 24W
 • WP 20
 • WP 18
 • WP 18SC
 • WP 125 Multijust™
 • WP 250 Multijust™
 • WP 225 Flex
 • Cooling Method
 • Air-Cooled
 • Air-Cooled
 • Air-Cooled
 • Water-Cooled
 • Water-Cooled
 • Water-Cooled
 • Water-Cooled
 • Air-Cooled
 • Water-Cooled
 • Water-Cooled
 • Rating:DC
 • 110A
 • 135A
 • 180A
 • 180A
 • 225A
 • 380A
 • 410A
 • 135A
 • 250A
 • 225A
 • AC
 • 80A
 • 95A
 • 125A
 • 125A
 • 160A
 • 270A
 • 290A
 • 95A
 • 175A
 • 160A
 • Duty Cycle:
 • 35%
 • 35%
 • 35%
 • 60%
 • 60%
 • 60%
 • 60%
 • 35%
 • 60%
 • 60%
 • Electrode Size:
 • 1.0-2.4
 • 1.0-3.2
 • 1.0-4.0
 • 0.5-2.4
 • 1.0-3.2
 • 1.0-4.0
 • 1.0-4.8
 • 1.0-3.2
 • 1.0-4.0
 • 1.0-3.2
 • Minimum Water Flow
 • -
 • -
 • -
 • 0.9 l/min
 • 1.0 l/min
 • 1.0 l/min
 • 1.0 l/min
 • -
 • 1.0 l/min
 • 1.0 l/min
 • Minimum Water Inlet Pressure
 • -
 • -
 • -
 • 2.0Bar
 • 2.0Bar
 • 2.0Bar
 • 2.0Bar
 • -
 • 2.0Bar
 • 2.0Bar
 • Minimum Cooling Requirements
 • -
 • -
 • -
 • 600W
 • 700W
 • 800W
 • 900W
 • -
 • 800W
 • 600W
 • Maximum Water Inlet Pressure
 • -
 • -
 • -
 • 5.0Bar
 • 5.0Bar
 • 5.0Bar
 • 5.0Bar
 • -
 • 5.0Bar
 • 5.0Bar
 • Maximum Water Inlet Temperature
 • -
 • -
 • -
 • 50℃
 • 50℃
 • 50℃
 • 50℃
 • -
 • 50℃
 • 50℃